Защо алуминиева или PVC дограма?

 Некачествената  дограма  може да причини загуба на до 1/3 от енергията за отопление, а това води до високи сметки за ток. Затова, когато избирате нова дограма, трябва да сте убедени в нейното качество и нейната гаранция във времето.
Какво точно представляват камерите на PVC дограмата?
Камерите са броя въздушни кухини между вътрешната и външна стена на профила, т.е колко прегради има между вътрешната и външна стена. Ако е една, значи профилът е двукамерен, ако са две, профилът е трикамерен и т.н. За камера се счита кухина с широчина не по-малка от 5 мм. Камерите, които са една над друга, не повишават изолационните свойства на профила. Грешно е да се счита, че броя на камерите повишава якостта на профила, тъй като коефициента на еластичност е сто пъти по-малък от този на стоманата и при изчисляване на статиката на конструкцията се взима предвид само усилващия профил. Винаги една от камерите е сравнително по-широка от останалите, тъй като в нея се монтира усилващия профил.
A, мухалът?

 Понякога се появява конденз и мухъл по стените, след като сме сменили старата дограма с нова и по-качествена. Причината е в по-доброто уплътняване на новите прозорци. Това е признак за тяхното качество, защото предотвратяват естествената вентилация, характерна за старите неуплътнени прозорци, които заедно с топлината са отвеждали и влагата от помещението. Това може да се избегне, ако заедно със смяната на прозореца изолираме и външните стени, така че и те да станат по-топли. Осигуряване на достатъчна вентилация (проветрение) също е необходимо, било то естествена или принудителна.
Понякога причината за мухъл е и лошата връзка на дограмата със стената. Тази зона трябва да се изпълни внимателно и качествено, за да не останат фуги и отвори, през които се просмуква вода. Ако има дефекти, следва да се вземат мерки за нейното подобрение и допълнително уплътняване.

Кои профили са по-добри?Българските или немските?

Най-често са немските.Но това не значи,че направен с тях, един прозорец ще е качествен и ще работи добре. От най-добрия профил може да бъде изработен некачествен прозорец и обратно. Ако се спазват правила при изработката и монтажа, налице е качествен продукт.

Важен ли е обковът на една дограма?

Важен е за по-добрата работа ,по-дорото заключване и уплътняване, по-дълъг жизнен цикъл на
прозореца или вратата.
Ка-стъкло или четири сезона?

Ка-стъклото е подходящо за дограма в стаи със северно и източно изложение, защото то пропуска повече слънчева топлина отвън навътре, отколкото отвътре навън. За зимата това му качество е положително защото позволява в помещението да се задържи повече топлина.  За лятото обаче това се оказа недостатък - получава се един вид парников ефект - в помещението се задържа повече топлина.
Стъкло четири сезона е подходящо за дограма в стая с западно и южно изложение, защото неблагоприятният ефект от пропускането на повече топлина навътре е избягнат. Стъклото "работи" еднакво добре в двете посоки, във всички сезони. Оттам и наименованието - всесезонно, 4  сезона.
Има и вариант троен стъклопакет-Ка-стъкло+бяло+четири сезона, който е ефикасен както през зимата,лятото, така и за четирите вида изложения.
Може ли плъзгащи прозорци?

Може, но не получавате много добро уплътнение.При плъзгащите прозорци уплътнението е четка, а при нормално отваряемите гума. За препоръчване са за остъкляване на тераси и вътрешна употреба. Съществуват съвременни плъзгащи системи- алумиев профил с прекъснат термомост "ЕТЕМ", "плъзгане с повдигане",които притежават качествено уплътняване и работа.Минус е високата цена.
Всички права запазени 2016-"Уинстайл"ЕООД